Paket I

 • Eğitim Süresi:1 Saat
 • Satış Fiyatı: 9000 TL
 • Kiralama Ücreti: 2750 TL

Paket II

 • Eğitim Süresi:2 Saat
 • Satış Fiyatı: 12000 TL
 • Kiralama Ücreti: 3500 TL

Paket III

 • Eğitim Süresi:3 Saat
 • Satış Fiyatı: 15600 TL
 • Kiralama Ücreti: 4500 TL

Paket IV

 • Eğitim Süresi:4 Saat
 • Satış Fiyatı: 30750 TL
 • Kiralama Ücreti: 7500 TL

Garanti süresi 1 yıldır. Versiyon yükseltmelerini kapsar.

Belirtilen Ürünlere ait eğitim saatleri fiyatlara dâhildir.

Fiyatlar tek kullanıcı içindir. Her ilave kullanıcı için paket Fiyatının %20 Kadarı alınır


demo için tıklayınız

Kullanıcı : lila | Şifre : 12345678
Demo İçin : 0554 831 05 11 / 12 / 13 arayabilirsiniz.

Web Tabanlı Muhasebe Yazilimi

Online Muhasebe Programı Lila Mobil, sunmuş olduğu kolay ara yüzü ve gelişmiş altyapısı ile tüm muhasebe fonksiyonlarını içinde barındırıyor. KOBİ firmaları için aranılan bir sistem olan Lila Mobil, akıllı telefon ve tabletlerden de kolayca yönetilebiliyor.

Lila Mobil Ticari Yazılım, kullanımı kolay, online muhasebe otomasyonudur.

Lila yazılım firmasından, sürekli destek ve güncellemeler ile kesintisiz hizmet alırsınız.

Kullanımı çok kolay olan Web tabanlı Lila Mobil, Stok/depo yönetimi ve finans operasyonlarınızı verimli yönetme olanağı sağlar. Tüm ön muhasebe işlemlerinizi internet tabanlı ticari uygulamadan takip edebilirsiniz.

Lila Mobil web tabanlı Ticari yazılımı, fatura oluşturma ve yazdırma, Barkod/seri Takibi, kredi kartı ile online tahsilat, cari, kasa, banka, sipariş ve teklif ve anında raporlama gibi pek çok hizmeti içerisinde barındırıyor.

Lila Web tabanlı Muhasebe programında; CRM, E-fatura/E-arşiv, N11 Entegrasyonu, gittigidiyor entegrasyonu, hepsiburada entegrasyonu, üretim, döviz takibi vs. detay modüller mevcut.

Değişim her alanda yaşanıyor. Doğal olarak ticaret de bundan etkileniyor. Eski ticari uygulama ve alışkanlıklarla ayakta kalmak imkânsız hale geldi. Rekabet artıyor, karlılık düşüyor. Para kazanmak gittikçe zorlaşıyor. Mevcut Müşteri portföyünü korumak ve yeni müşteri kazanmak, daha çok çaba gerektiriyor. Ticaretimizin birer halkasını oluşturan tedarikçilere, çalışanlarımıza, müşterilere yaklaşım tarzımızı gözden geçirip bunlara birer iş ortaklığı anlayışıyla yaklaşmamız kaçınılmaz.

Tedarikçilerden, daha çok destek alıp bunu müşteriye yansıtmadan, müşteriyi, firmaya bağlamak ve sadık müşteri haline getirmek imkânsız.

Diğer taraftan hangi ürünlere ne kadar sermaye bağlanacağı, yani ne kadar stokla çalışılacağı firma için hayati bir konu. Teknolojinin sürekli değiştiği, fiyatların genelde düşüş eğiliminde olduğu bir ortamda çok stok, ciddi zararlara neden olabilir. Diğer taraftan da yetersiz stok, ihtiyacına cevap veremediğimizden, müşteriyi kaçırmamıza neden olur.

Firma için diğer hayati bir konu; borç, alacak meselesidir. Ticarette arzu edilmese de vadeli alış-satışlar ticaretin doğasında vardır. Tedarikçi ve müşterilerimize olan borç ve alacaklarımızın kaydı ve sağlıklı takibi önemlidir. Çok iyi Finans yönetimini firmalar için artık zorunluluktur.

Stok yönetimi, cari borçalacak takibi, müşteri analizi, firmanın karlılık durumu vb. ticari faaliyetlerinizle ilgili sayısız işlem ve hareketleri takip ve yönetmenizde Lila Mobil Ticari, önemli rol oynayacak ve büyük bir fonksiyon icra edecektir.

Paket I Paket II Paket III Paket IV Ek Modül
Cari Takibi
Stok/Depo 
Alış-Satış Faturaları
Kasa İşlemleri
Banka İşlemleri
Döviz İşlemleri
Raporlar
Çek-Senet  
Sipariş Yönetimi  
Farklı Depo  
Teklif    
İrsaliye-Sevkiyat    
Gelir-Gider Yönetimi    
Yönetim Raporları
e-Fatura XML İçeri Alma
Alış / Satış Dönüşümü
Resmi Muhasebe      
Eğitim 1 Saat 2 Saat 3 Saat 4 Saat
Satış Fiyatı 9000 TL 12000 TL 15600 TL 30750 TL  
Kiralama ücreti 2750 TL 3500 TL 4500 TL 7500 TL
Teknik Servis Sorunuz
Üretim-I Sorunuz
CRM Sorunuz
Personel Sorunuz
Hızlı Satış Sorunuz
Web Servis Sorunuz
e-Fatura / e-Arşiv Sorunuz
e-İrsaliye Sorunuz
E-Defter Sorunuz
N11 Entegrasyonu Sorunuz
Hepsiburada Entegrasyonu Sorunuz
EPttAVM Entegrasyonu Sorunuz
TrendYol Entegrasyonu Sorunuz
StockMount Entegrasyonu Sorunuz
Çiçek Sepeti Entegrasyonu Sorunuz

Garanti süresi 1 yıldır. Versiyon yükseltmelerini kapsar.

Belirtilen Ürünlere ait eğitim saatleri fiyatlara dâhildir.

Fiyatlar tek kullanıcı içindir. Her ilave kullanıcı için paket Fiyatının %20 Kadarı alınır

Detay Bilgiler

ÖzellikAçıklama

Cari İşlemler

 • Cari kart tipi ve cari ile çalışılacak para cinsi tanımlama
 • Cari için birden fazla fatura adresi tanımlayabilme
 • Açık hesap riski, satış veya alış fiyat listesini tanımlayabilme
 • Tahsilât vade ve günü tanımlama
 • Müşteri temsilcisi atama, uygulanacak iskonto oranını tanımlama
 • Cari bakiye listesini, cari kart tipi ve müşteri temsilcisi bazında alma
 • İstenilen para cinsinden cari ekstre ve hareketleri alma, yazdırma
 • Gün için yapılan bütün stok, cari, kasa, banka, çek-senet v.b hareketleri faaliyet raporundangörebilme

Kasa İşlemleri

 • Seçilen kasaya tek ekrandan sayısız tahsilât veya ödeme girebilme
 • Kasalar arası virman imkânı
 • Kasa devir işlemleri
 • Kasa ekstresini alma ve kasa hareketlerini izleyebilme
 • Müşteri bazında tahsilâtları, istenilen para cinsinden görebilme

Banka İşlemleri

 • Banka hesabına para yatırma ve para çekme işlemleri
 • Gelen ve giden havale ve EFT işlemlerini girebilme
 • Kredi kartı ile ödeme ve tahsilâtları girebilme
 • Banka virman ve banka devir işlemleri yapabilme
 • Banka ekstresini alma, banka hareketlerini toplu ya da işlem bazında raporlayabilme
 • Para cinsine göre raporlayabilme

Fatura İşlemleri

 • İrsaliyeli veya irsaliyesiz Fatura kesebilme
 • Faturayı; sipariş ve irsaliye çağırarak kesebilme
 • Tevkifat faturası kesebilme
 • Faturada birden fazla para cinsiyle ürün satışı yapabilme ve cariyi ilgili para biriminden alacaklandırma ya da borçlandırma
 • Açık veya kapalı fatura imkânı
 • Açık faturayı; fatura üzerinden istenilen para cinsinden ve istenilen kredi kartlarıyla kapatabilme
 • İndirim oranı veya miktarını, tevkifat oranını girebilme
 • İade faturalarını stok ürünlerinden ya da daha önceki faturalardan çağırıp kesebilme
 • Alış ve satış fiyat seviyeleri tanımlama, fiyat listeleri oluşturma ve cari ile ilişkilendirme Alış ve satış siparişi oluşturma

İrsaliye / Sevkiyat

 • Alış ve satış irsaliyesiyle siparişteki veya doğrudan depodan ürünleri çağırarak irsaliyeleştirme
 • Sipariş ürünlerini kısmi irsaliyeleştirme
 • İade irsaliyeleri ile gerek stoktan, gerekse önceki irsaliyelerden çağırarak iade irsaliyesi kesebilmeSiparişteki ürünleri kısmi ya da toplu faturalandırma

Sipariş Yönetimi

 • Alış ve satış siparişi oluşturma
 • Siparişteki ürünleri kısmi ya da toplu faturalandırma
 • Hangi fatura ile faturalandığını izleyebilme
 • Özel vade tarihi girebilme
 • İndirim oranını veya toplu indirim miktarını, tevkifat oranını girebilme
 • Teklifleri çağırıp siparişe dönüştürebilmeHangi fatura ile faturalandığını izleyebilme

Teklif

 • Alış ve satış irsaliyesiyle siparişteki veya doğrudan depodan ürünleri çağırarak irsaliyeleştirme
 • Sipariş ürünlerini kısmi irsaliyeleştirme
 • İade irsaliyeleri ile gerek stoktan, gerekse önceki irsaliyelerden çağırarak iade irsaliyesi kesebilme

Gelir-Gider Yönetimi

 • Gelir ve gider Kalemlerini tanımlama
 • Gelir ve gider işlemleri girebilme
 • Tarih aralığına göre gelir-gider kalemlerini ya da toplu olarak gelir ve gider raporları alma

Çekler-Senet İşlemleri

 • Seçilen cari hesaba tek ekrandan çok sayıda çek-senet girişi yapabilme
 • Detaylı çek hareket işlemlerini girebilme ve bunların detaylı raporlarını alabilme
 • Çekleri cari, çekin durumu, işlem veya vade tarih aralığı, hangi işlemlerden geçtiği, keşideci, son durumu gibi çekler hakkında detaylı rapor alabilme
 • Protestolu senetleri görebilme

Teknik Servis

 • Arıza durum ve nedenleri tanımlayabilme
 • Ürünün değişim, yükseltme ve onarım durumlarını takip etme ve raporlama
 • Seri numarasıyla ürünü sorgulama
 • Arıza formu kesmeÖzel vade tarihi

CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Potansiyel müşteri, ürün, aktivite ve durum tanımlayabilme
 • Müşteri ile ilgili yapılan aktiviteleri girme ve bunları izleyebilme
 • Farklı bir veya birkaç kritere göre rapor alabilme

Üretim-I

 • Basit üretim olarak reçete tanımlama
 • Üretimi hem montaj hem de demontaj olarak yapabilme
 • Üretilen ürüne fiyat girebilme

Resmi Muhasebe

 • Detaylı hesap planı oluşturabilme
 • Yevmiye, defteri kebir, muavin defterleri
 • Kapanış ve açılış fişleri oluşturma
 • Ön muhasebe ile entegrasyon
 • Bilanço ve mali tablolar
 • Bs ve Ba Raporları

© Copyright Lila Yazılım 2005 - 2017

Lila Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Adres: İkitelli Org. San. Mah. Demirciler San. Sitesi. Y.T.Ü. Teknopark Sok. Dış Kapı No:1 Ofis No: 1B17 Başakşehir/İstanbul Posta Kodu: 34490

Tel:0 212 356 32 16 (PBX 5 Hat)
0 850 480 53 61 (PBX 5 Hat)
E-mail: info@lilayazilim.com